Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach, Rakowiska, ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu www.przedszkole-rakowiska.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych.
 2. Dane te będą przetwarzane przez Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach w celu nawiązania kontaktu, lub odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach zapewnia użytkownikom możliwość zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach, Rakowiska, ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska.
 5. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane przez Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa.
 8. Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z serwisu www.przedszkole-rakowiska.pl.
 9. Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 10. Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.
 11. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Przedszkola im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.
 12. Informacje zawarte w Serwisie www.przedszkole-rakowiska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121).
 13. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu www.przedszkole-rakowiska.pl. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

Niniejsza Politka prywatności obowiązuje od dnia 31.08.2020.

Scroll to Top