Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

DZIEŃ MAMY

DZIEŃ MAMY

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%2FDAFj2Mb5LpA%2FBBsb-6byMpfsdVWvr8TDYQ%2Fwatch%3Futm_content%3DDAFj2Mb5LpA%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishsharelink%26fbclid%3DIwAR26NbKGW73M_AOWfaKy4YEE2f2lEf04M6qIDeRZGPBimZmeSdkxBKCvwnk&h=AT2NeDFuHPU_g_FHjr3ii5sj0jS-ZeWUB-X_eeeToesHoCOTpG6MOXBeCgU_YDykNpyd8TTVBJUye8wO-TDu9J5vLGK3tUhKLtypCXdN6IXEeyOTRyMlDXzILM64B0c3A7r8XA

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top