Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Informacje dotyczące zajęć SENSOPLASTYKI®

Informacje dotyczące zajęć SENSOPLASTYKI®

Zajęcia Sensoplastyka® prowadzone są przez wyspecjalizowanego trenera I stopnia panią mgr Magdalenę Lewicką.
Odbywają się one  zgodnie z zasadami marki Sensoplastka® Inkubator Inspiracji.
Oto 10 najważniejszych zasad:
1.  UŻYWAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE BEZPIECZNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH do tworzenia materiałów sensorycznych. (Nie używamy produktów mięsnych i alkoholu)

2. PRZYGOTOWUJEMY WOLNĄ PRZESTRZEŃ Stwarzamy warunki do samodzielnego działania. Pracujemy na otwartej przestrzeni – podłodze, ziemi, na plandece.
NIE PRACUJEMY PRZY STOŁACH. Zapewniamy tym samym swobodę w wyborze pozycji do pracy i swobodę poruszania się. Przygotowujemy materiały w łatwo-obsługiwanych pojemnikach tzn. takich z których dzieci mogą z łatwością korzystać, bez proszenia nas o pomoc. Nie mieszamy i nie wlewamy produktów za kogoś.

3. ODSTAWIAMY W KĄT FARTUCHY I ODZIEŻ OCHRONNĄ Możemy mieć specjalny strój do zajęć Sensoplastyka®. Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, takim o które kompletnie nie musimy się martwić. NIE UŻYWAMY FARTUCHÓW, ani żadnej odzieży tzw. ochronnej, która sugeruje, że możemy się ubrudzić tylko w pewnym zakresie. Ponieważ dając uczestnikowi zajęć fartuch przekazujemy jednocześnie informację „Możesz się bawić i korzystać z zajęć, ale tylko w ramach tego fartucha. Nie ubrudź się poza fartuchem” i tym samym zakłócamy w ten sposób naturalny proces spontanicznej aktywności twórczej.

4. DAJEMY SOBIE CZAS NIE POŚPIESZAMY, umożliwiamy dzieciom wykorzystanie potencjału zabawowego i poznawczego danej substancji – we właściwy dla konkretnego dziecka sposób. NIE ZACHĘCAMY słownymi komunikatami takimi jak np. Zobacz jakie to fajne/ spróbuj, dotknij, etc. Same/-i podejmujemy aktywność i czekamy, aż ktoś z własnej woli do nas dołączy.

5. ZADAJEMY PYTANIA ZAMIAST WYDAWAĆ POLECENIA Zamiast gotowych przepisów udostępniamy różne materiały i obserwujemy. Np. na pytanie – Co mam do tego dodać? Odpowiadamy – A co byś chciał/-a? Na pytanie – A co z tego wyjdzie? odpowiadamy – Chciał(a)byś sprawdzić? NIE WYDAJEMY POLECEŃ – np. Dodaj cukru, użyj teraz koloru czerwonego, pomieszaj, powąchaj, etc.

6. ZAMIAST ZACHĘCAĆ – DAJEMY CZAS I PO PROSTU SIĘ BAWIMY Nie naśladujemy „Cioci na imieninach” zachęcającej do spróbowania 10 kawałka ciasta;-). Same/-i BAWIMY SIĘ I CZEKAMY, aż zwycięży dziecięca ciekawość – we właściwym dla danego dziecka czasie. Cierpliwości:-).

7. DOSTRZEGAMY TRUDNE SYTUACJE I WSPIERAMY W ICH DOŚWIADCZANIU NAZYWAMY EMOCJE, SYTUACJE, ZADAJEMY PYTANIA, JASNO STAWIAMY GRANICE – np. Nie zgadzam się na wysypywanie mi mąki na głowę – zamiast – a czy Ty byś chciał/-a żebym Ci wysypała mąkę na głowę? Pokazujemy możliwe drogi reakcji na daną sytuację, np. możesz powiedzieć, że Ci się to nie podoba, że się na to nie zgadzasz.

8. SZANUJEMY WIZERUNEK DZIECKA Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i ochronę wizerunku. Nie fotografujemy dzieci nie w pełni ubranych – np. w samych pieluchach, bez koszulek. Nie zgadzamy się na robienie takich zdjęć na „domowy użytek”, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że trafią one do Internetu.

9. NIE TRZYMAMY SIĘ BEZWZGLĘDNIE PRZEPISÓW NA FARBY I MASY PLASTYCZNE:-)!!!

10. NAJWAŻNIEJSZE
BRUDZIMY SIĘ!

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top