Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Spotkanie Gumisiów z Sensoplastyką

Gumisie

Spotkanie Gumisiów z Sensoplastyką

Sensoplastyka I.A. Stefańskiej – to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną/ z elementami Coachingu. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Coachingowej. Od strony działań plastycznych Sensoplastyka  to tylko i wyłącznie produkty spożywcze, używane do tworzenia farb i mas plastycznych.

Cel Sensoplastyki  to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni- wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top