Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Kodeks grupy

Gumisie z kodeksem grupy

Kodeks grupy

Gumisie wspólnie stworzyły kodeks grupy, który zawiera najważniejsze zasady.
Na arkuszu papieru w kształcie budynku przedszkola przykleiły kartoniki tworzące napis: „Przedszkole im. Zaczarowana Kraina” oraz „Kodeks grupy”. Następnie wybrały fotografie, na których miały miejsce sytuacje, jak wychowankowie przedszkola przestrzegają wybranych zasad, np. czekają na swoją kolej, podnoszą ręce, gdy chcą coś powiedzieć, sprzątają po zabawie, bawią się zgodnie wspólnymi zabawkami czy używają magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
Plakat umieściliśmy w widocznym miejscu, aby często się do niego odwoływać. Wierzymy, że zasady zaprezentowane osobiście przez przedszkolaków, będą  chętniej przestrzegane☺☺☺
E.P.

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top