Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Konkurs plastyczny “Moje szczęście to…”

Konkurs plastyczny “Moje szczęście to…”

Konkurs plastyczny

„Moje szczęście to…”.

Cele konkursu:

 • Promowanie wartości w życie człowieka;
 • Doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej;
 • Ukazanie możliwości łączenia edukacji społecznej z edukacją plastyczną;
 • Rozwijanie wyobraźni i talentu plastycznego.

Czas trwania konkursu:
           23.03. – 31.05.2021 r.

Zasady uczestnictwa:
a) Praca powinna być wykonana, dowolnie według uznania autora: kredkami, mazakami, farbami plakatowymi, akwarelowymi; najważniejsze aby namalować swoje szczęście!!!
b) Format – od a4 do a3;

 1. c) Praca może być wykonana na dowolnym materiale: kartka, płótno, drewno, tektura, podobrazie itp.;
 2. d) Jedno dziecko może wykonać jedna pracę;
 3. e) Ocenie będą podlegały następujące kryteria:
 • oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość;
 • wkład własnej pracy dziecka;
 • estetyka i staranność wykonania;
 1. f) Wyłonimy I, II i III miejsca oraz liczne wyróżnienia.
 2. G) Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody.

  W poniższym załączniku znajduje się zgoda na udział w konkursie

Zgoda na udzial w konkursie plastycznym

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top