“Groźny Strach pilnuje sadu” – zabawa muzyczno-ruchowa podczas rytmiki

Dominik wcielił się w rolę Stracha, który przegania szpaka z sadu

“Groźny Strach pilnuje sadu” – zabawa muzyczno-ruchowa podczas rytmiki

Scroll to Top