Ważne informacje dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

drzewo

Ważne informacje dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

Informacja dla Rodziców                                    
 dzieci nowo przyjętych

Prosimy w terminie od 30.03.2e.022r. do 01.04.2022r.                                   
o potwierdzenie woli zapisu dziecka
do Przedszkola  im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach.
Druk znajduje się na w poniższym linku  oraz w placówce.

Nie potwierdzenie woli w podanym terminie wiąże się  z konsekwencją skreślenia z listy zakwalifikowanych.

POTWIERDZENIE WOLI (2)

Scroll to Top