List Ministra Edukacji

las

List Ministra Edukacji

Drodzy Państwo

Zachęcamy do przeczytania listu Ministra Edukacji na zakończenie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
listministranazakonczeniezajecdydaktycznowychowawczych20202021

Scroll to Top