Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Praca plastyczna ,,Przebiśniegi”

Praca plastyczna ,,Przebiśniegi”

Temat: Kwiaty pod śniegiem – przebiśnieg (praca plastyczna wykonana za pomocą farby i plasteliny)
Temat kompleksowy : Wiosna tuż, tuż.
Cele dydaktyczne (ogólne)
– zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów : śnieżyczka – przebiśnieg , krokus.
– aktywizowanie mowy i logicznego myślenia dziecka
– doskonalenie sprawności manualnej poprzez przyklejanie według instrukcji,
– utrwalenie kolorów : zielony, biały,
– wdrożenie do rozumienia ochrony wiosennych kwiatów,

Cele operacyjne :
– dziecko zna, nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,
– dziecko prawidłowo wykonuje czynności związane z etapami pracy plastycznej- potrafi przeliczać w zakresie 3,
– rozumie lub rozumie częściowo pojęcie ,,pod ochroną”,

 

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top