Wyjazd do kina Markury

Wyjazd do kina Markury

W środę  10.03.2021r. Dzieci z grupy „Skrzaty” wybrały się ma wycieczkę do kina Merkury w Białej Podlaskiej. Każda wycieczka odpowiednio zaplanowana i zorganizowana stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń.

Celem wycieczki było:

– integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej

– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz środkach transportu

Bajka pt,,Magiczne muzeum ” dostarczyła dzieciom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji. Po zakończeniu filmu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.

Scroll to Top