Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Dzień Nadania Imienia Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Dzień Nadania Imienia Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Data 23.10.2020 r. na stałe wpisała się w historię naszego przedszkola, gdyż tego dnia społeczność placówki uczestniczyła
w szczególnym wydarzeniu – uroczystości nadania imienia.

Samorządowemu Przedszkolu w Rakowiskach nadano imię Zaczarowana Kraina. O wyborze nazwy zadecydowała cała społeczność przedszkolna: dzieci, rodzice, pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni.

Decyzją Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 08.05.2020 r. podjęto uchwałę nr XVI11882020 w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Rakowiskach na wspólny wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

W czasie oczekiwania na uroczystość podjęto szereg działań mających na celu przybliżenie naszym przedszkolakom nazwę przedszkola. Poszczególne oddziały otrzymały nowe oznaczenia swoich grup tj. bohaterów baśni mieszkających w Zaczarowanej Krainie. Grupa pierwsza przybrała nazwę –  Misie, grupa druga – Skrzaty, grupa trzecia –  Leśne Duszki i grupa czwarta –  Gumisie.

Nasze wszelkie wcześniejsze plany związane z zaproszeniem wielu gości,  przedstawicieli władz oraz rodziców uległy zmianom, ponieważ musieliśmy się dostosować do wymogów GIS i zorganizować uroczystość w reżimie sanitarnym.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przemówienie pani dyrektor Edyty Stalewskiej, która życzyła wszystkim dzieciom, aby czuły w przedszkolu, jak w zaczarowanej, bajkowej krainie, gdzie jest pięknie, radośnie i wszyscy są zawsze szczęśliwi. Następnie pani dyrektor z przedstawicielami grup odsłoniła pamiątkową tablicę z logo przedszkola. Kolejnym etapem uroczystości była prezentacja twórczości dzieci, które zademonstrowały tańce, piosenki i inscenizacje symbolizujące nasze przedszkole.

Występ przedszkolaków bardzo się spodobał i pomimo niewielkiej publiczności został nagrodzony gromkimi brawami.
 W podziękowaniu za przygotowanie uroczystości pani dyrektor wręczyła dzieciom i nauczycielkom koszulki oraz przypinki
z logo przedszkola, natomiast w  salach  czekał na przedszkolaków  słodki poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców.

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top