Menu

Dzień adaptacyjny

Dzień adaptacyjny

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych z grupy I planowane są w dniu 31.08.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 17.00 – 18.00.
Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS prosimy o ograniczenie liczby rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m. Ponadto rodzice są zobowiązani do zachowania wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Wstęp do przedszkola mają tylko osoby zdrowe, które nie mają kontaktu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.