Menu

Informacja dotycząca wakacji

Informacja dotycząca wakacji

Drodzy Rodzice!
Zajęcia w przedszkolu prowadzone są przez cały rok szkolny, przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy ustalonej przez organ prowadzący w miesiącu lipcu (wg zapisu w Statucie Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach).

Przedszkole pełni dyżur w sierpniu. Chętne osoby prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia do 22 czerwca:
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

W obecnej chwili planowana jest organizacja placówki w oparciu o zasady obowiązujące od 26 maja b.r.:
1. Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6.45 do 16.45.
2. Przyjmowane będą dzieci obojga rodziców czynnie pracujących.
3. Rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi
zagrożeń wynikających z zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
i nie będą wnosić roszczeń w sytuacji pojawienia się zakażenia na terenie placówki.
4. Zakazuje się przyprowadzania dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi:
katarem, kaszlem, gorączką czy innymi objawami infekcji.
5. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka mającego wcześniej kontakt
z osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie.

Organ prowadzący- Gmina Biała Podlaska zapewnia także opiekę naszym wychowankom w miesiącu lipcu. Będzie ona się odbywać w Punktach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w:
Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym, Styrzyńcu, Sworach, Ortelu Książęcym i Woskrzenicach Dużych.

Prosimy o zgłaszanie do 22 czerwca u wychowawczyń w grupach osób zainteresowanych dyżurem lipcowym oraz wybranych Punktów Przedszkolnych.