Ważna informacja dotycząca uruchomienia działalności przedszkola

Ważna informacja dotycząca uruchomienia działalności przedszkola

Drodzy Rodzice!

Od 26 maja 2020 r. planowane jest uruchomienie działalności naszego przedszkola.
Dotyczy to dzieci rodziców, którzy oboje pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.
Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia grupy mają być maksymalnie ograniczone.
W związku z tym prosimy o informację, czy Państwo wyrażają zainteresowanie posłaniem dziecka do przedszkola od 26 maja.

Decyzja o zasadach uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych zostanie podjęta po zebraniu wszystkich informacji.
Wiadomość proszę przesyłać do wychowawczyń grup (różne formy komunikacji typu, np. email, messanger) do 22 maja 2020r. do godziny 12.00.

Decyzja o otwarciu zostanie przekazana rodzicom 22 maja po godzinie 15.00.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem zamieszczonym poniżej:
oświadczenie i informacja