Menu

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Zebranie z rodzicami

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminie od 16.04. do 30.04.2020 r. zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w powyższym terminie jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca. 

W przypadku zakwalifikowania Państwa dziecka do przedszkola prosimy o potwierdzenie woli zapisu dziecka drogą elektroniczną na adres mailowy rekrutacja@przedszkole-rakowiska.pl
Pisemne oświadczenie woli będą mogli Państwo dostarczyć do przedszkola po ustaniu epidemii.