Menu

Zarządzenie w sprawie sposobów organizacji realizacji zadań Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kliknij w nazwę pliku, aby zobaczyć/pobrać/wydrukować dokument.

Kliknij lub dotknij nazwę pliku, aby zobaczyć/pobrać/wydrukować dokument.

Dotknij nazwy pliku, aby zobaczyć/pobrać/wydrukować dokument.