,,Jeżyk kolczatek”zajęcia plastyczne – lepienie z masy solnej

,,Jeżyk kolczatek”zajęcia plastyczne – lepienie z masy solnej