Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Polskie wybrzeże historycznie…

Polskie wybrzeże historycznie…

 

Kolejnymi miejscami poleconymi przez Rodziców z naszego przedszkola, są Gdańsk i Gdynia – dwa klimatyczne miasta na północy kraju. I nie chodzi tu tylko o morze, plażę i klimat. Chodzi o historię… a jeśli chcemy ją zgłębić koniecznie musimy wybrać się do:

  • MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ  w Gdyni;
  • WESTERPLATTE w Gdańsku – miejsce obrony polskiego wybrzeża;
  • TWIERDZY WISŁOUJŚCIE w Gdańsku.

„Misją Muzeum jest zachowanie gromadzonych zabytków kultury narodowej, związanych z historią i tradycją Marynarki Wojennej, należyte ich utrzymanie oraz udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych tak, aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy o polskiej Marynarce Wojennej, a także promowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Muzeum jest również upowszechnianie podstawowych wartości historycznych związanych z historią i tradycją Marynarki Wojennej.”  – http://www.muzeummw.pl/?o-muzeum,226 (dostęp 04.12.2018)

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni jest obiektem bogatym w eksponaty, które zainteresują młodego podróżnika. Upowszechnianie
i popularyzacja historii Marynarki Wojennej RP to jeden z głównych filarów działalności muzeum. Oferta ekspozycyjna, prezentująca bogate i piękne dzieje oręża polskiego na morzu, skierowana jest do wszystkich, chcących poznać ten rozdział  historii naszego kraju.

WESTERPLATTE jest półwyspem w Gdańsku. W tym miejscu w latach 1926 – 1939 działała wojskowa składnica tranzytowa. Jej wrześniowa obrona w 1939 roku stała się jednym z najważniejszych i najlepiej znanych symboli oporu Polski przeciwko najazdowi hitlerowców. Nazwa „Westerplatte” wywodzi się z języka niemieckiego. Od słów : Wester – zachodni oraz platte czyli płyta (tu w znaczeniu wyspa), tak więc w dosłownym przekładzie oznacza zachodnią wyspę. Jest to jedyne miejsce na terenie Gdańska, które zachowało niepolsko brzmiącą nazwę. Pozostała ona niezmieniona, ze względu na swój symboliczny wydźwięk walki Polaków o wolność.

„TWIERDZA WISŁOUJŚCIE to niezwykły zabytek sztuki fortyfikacyjnej. Jej nazwa wywodzi się z czasów, gdy ujście Wisły znajdowało się bezpośrednio na północ od Twierdzy. Miejsce to stanowiło ważny z punktu widzenia strategicznego teren, skąd można było kontrolować ruch statków wychodzących i wchodzących do portu w Gdańsku. Strategiczne znaczenie tego miejsca doceniono bardzo wcześnie. Nie jest wykluczone, że już za panowania książąt pomorskich znajdowała się tu strażnica.” – https://muzeumgdansk.pl/oddzialy-muzeum/twierdza-wisloujscie/ (dostęp 04.12.2018).

Dziękujemy Pani Aleksandrze za ciekawe zdjęcia z wakacji;)

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top